JavaScript SDK IFrame Sluiten Step 1: Include the Javascript-SDK on your page once, ideally right after the opening hoofdtekst tag.

Interim IB Marjolein

Interim intern begeleiding, management, trainingen en coaching op het gebied van onderwijs, opbrengsten, organisatie, beleid en zorg.

Beleidsontwikkeling en implementatie

 

Beleidsontwikkeling vindt in iedere organisatie plaats. Met enige regelmaat wordt beleid aangepast of worden er nieuwe onderdelen aan toegevoegd doordat een organisatie zich ontwikkelt of specialiseert in een bepaald vakgebied. Het beleid geeft een organisatie richtlijnen en maakt ook hoe u zich naar buiten toe profileert. Bij de beleidsontwikkeling is het belangrijk dat het nieuwe beleid gedragen moet worden door het personeel dat dit beleid moet uitvoeren of naleven. Als je ergens achter staat wordt het makkelijker om een beleid te verdedigen en uit te voeren dan wanneer dit niet het geval is.

Ik ben teamgericht en graag help ik uw organisatie met het samen maken van (integraal) beleid. Het samen, door dialoog, ontwikkelen van beleid en het vervolgens tot een breed gedragen plan maken. Dat is één van mijn aanvullende waarden.

Als interne begeleider, bovenschools kwaliteitsbeleidsmedewerker en management lid denk ik voortdurend mee over beleid. Mijn communicatieve vaardigheden, zowel op papier als verbaal, zijn goed. Ik kan uw kritische klankbord zijn bij het (her-)ontwikkelen van de beleidsplannen voor uw organisatie.

 

 

Beleidsontwikkeling

Ik help u graag met het schrijven van beleid.

Op schoolniveau heb ik een zorgplan geschreven, waar de inspecteur zeer goed over te spreken is. De focus van het plan ligt op het kwalificeren van de zorgstructuur en de cyclische manier van resultaatverbetering. Het zorgplan zorgt ervoor dat de lijnen binnen de school helder zijn. Iedereen weet hoe de zorg geregeld is en wat de route is als er extra zorg nodig is.

In 2015 heb ik de opleiding ‘Talentbegeleider’ van Novilo afgerond. De inhoud van de opleiding pas ik toe door met (meer-)begaafde kinderen te werken, nieuwe materialen in te voeren en leerkrachten te ondersteunen. Op schoolniveau heb ik een hanteerbaar meer- en hoogbegaafdenbeleidsstuk geschreven.

Voor SSBA werk ik sinds april 2017 als bovenschools kwaliteitsbeleidsmedewerker.

Ik heb een kwaliteitsbeleidsplan en een communicatiebeleidsstuk geschreven.

Contactgegevens

Marjolein van Leeuwen

KvK 71022511

06-24236946
Stuur een email

Interim-IB-Marjolein

10 + 8 =