JavaScript SDK IFrame Sluiten Step 1: Include the Javascript-SDK on your page once, ideally right after the opening hoofdtekst tag.

Interim IB Marjolein

Interim intern begeleiding, management, trainingen en coaching op het gebied van onderwijs, opbrengsten, organisatie, beleid en zorg.

WERKZAAMHEDEN Interim IB

 

Mijn specialisatie ligt op het gebied van interne begeleiding. Uw interne begeleider kan ik vervangen. Daarnaast kan ik de extra handen in uw school zijn en uw kritische klankbord. Tevens kan ik u helpen een extra stap te maken in de ontwikkeling van de zorgstructuur van uw organisatie.

In mijn werkzaamheden is constant aandacht voor leren en reflecteren.

Belangrijk is dat ik resultaatgericht werk en kijk naar hoe de opbrengsten van de opdracht geborgen kunnen worden binnen uw organisatie.

Mijn interim interne begeleiding is begeleiding op maat. Op úw maat!

Mijn interim interne begeleiding is inzetbaar in overleg. De interim-ib-inzet kan met regelmaat, iedere week, elke maand, hele dagen, enkele uren, voor een bepaalde periode of op afroep alleen voor een speciaal vraagstuk plaats vinden.

 

 

Werkgebied: Kaag en Braassem, Alphen aan de Rijn, Leiden, Haarlemmermeer en de Duin en Bollenstreek.

 

 

Z

INTERIM IB

Welke werkzaamheden kunt u verwachten van Interim IB Marjolein? Mijn specialisatie ligt op het gebied van interne begeleiding. Hieronder valt echter een zeer breed takenpakket. Op deze pagina vindt u een overzicht van waar u mij voor kunt inzetten.

 

 

 

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Naast dienstverlening aan basisscholen bied ik op verzoek ook mijn diensten aan schoolbegeleidingsdiensten, Hogescholen, opleidingsinstituten, en indien gewenst direct aan ouders en kinderen met een specifieke hulpvraag.

Lees meer  >>

Een greep uit mijn mogelijke takenpakket als Interim IB

 • coördineren en/of verder vormgeven van leerlingenzorg;
 • schrijven van beleid;
 • opzetten en implementeren van gewenste veranderingen in de zorgstructuur van de school;
 • ondersteunen bij of verbeteren van de kwaliteit van (groeps-)handelingsplannen;
 • uitvoeren klassenobservaties en collegiale consultatie;
 • coachen van jonge of ervaren leerkrachten op pedagogisch of didactisch handelen;
 • coachen van personeel als persoon;
 • ondersteunen of coachen van de zittende ib-er;
 • (bege-)leiden van groeps- en leerling-besprekingen;
 • analyseren van (leer)opbrengsten op kind-, groeps- en schoolniveau;
 • trendanalyses maken die een beeld geven van de opbrengsten gedurende een langere periode.
 • invoeren en begeleiden van opbrengstgericht werken;
 • begeleiden bij en inzetten van effectief klassenmanagement;
 • tijdens teambijeenkomsten trainingen verzorgen;
 • samen met u het inspectiebezoek voorbereiden;
 • contacten onderhouden met externen;
 • planning en organisatie.
 • Begeleiden van de communicatie binnen de school.
Z

INTERIM IB

Welke werkzaamheden kunt u verwachten van Interim IB Marjolein? Mijn specialisatie ligt op het gebied van interne begeleiding. Hieronder valt echter een zeer breed takenpakket. Op deze pagina vindt u een overzicht van waar u mij ondermeer voor kunt inzetten.

Lees meer >>

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Naast de dienstverlening aan regulier basisscholen bied ik op verzoek ook mijn diensten aan schoolbegeleidingsdiensten, Hogescholen, opleidingsinstituten, en indien gewenst direct aan ouders en kinderen met een specifieke hulpvraag.

Lees meer  >>

TALENTBEGELEIDING

Er is steeds meer aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Zij hebben behoefte aan passend onderwijs. Ik bied hulp bij het signaleren en het opstellen van een talent traject zodat deze kinderen beter tot hun recht komen binnen het reguliere onderwijs.

Lees meer >>

COACHING

Naast coaching binnen het onderwijs, coach ik ook kinderen en mensen zoals jij en ik. Heb je het altijd druk, ben je voor iedereen bezig en is er geen tijd voor jezelf? Onbalans voelen is niet fijn. Het is een signaal dat er iets moet gebeuren. Durf jij hier naar te kijken?

Lees meer >>

Contactgegevens

Marjolein van Leeuwen

KvK 71022511

06-24236946
Stuur een email

Interim-IB-Marjolein

7 + 11 =